TỔNG KHO ĐIỆN MÁY HÀ NỘI

Thông tin đơn vị Chủ quản pháp lý:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Phát triển Đại Hưng Thịnh

Mã số thuế: 0108818792

Số tài khoản: 19134544842010 – Teccombank chi nhánh Hà Thành